«De e bætterdø sainnt. De må dokk skriv, karra!»

Av