En økende del av oppdrettsindustrien etablerer seg med landbaserte anlegg. Det kan gi mindre sykdom hos fisk, sikkerhet mot uhell der fisk rømmer, mer trygghet mot skader i uvær, og man unngår andre negative naturfenomener, som alge- og manet-invasjoner.

Men det også noen bakdeler. Det kan nemlig oppstå en usmak på fiskekjøttet.

Fisk med gjørmesmak...

– I lukkede anlegg der vatn resirkuleres kan det oppstå mikroorganismer i vannet, som også danner en film på innsiden av fiskekarene. Disse mikroorganismene kan føre til at fisken får en gjørmesmak, noe som gjør den lite attraktiv som menneskemat, forklarer forsker Kevin Torben Stiller.

I fem år har han jobbet ved Nofima, tidligere akvaforsk, på Sunndalsøra. Kevin Torben Stiller har doktorgrad innen akvakultur, og jobbet tidligere i Canada. Så ble han oppringt fra Nofima, med spørsmål om han kunne tenke seg å jobbe der.

– Jeg er veldig glad i friluftsliv, og da er Sunndal er flott plass å bo på, sier Stiller.

– Samtidig er jeg veldig opptatt av jobben og den forskningen jeg gjør, så det har ikke blitt riktig så mange fjellturer som jeg hadde tenkt, humrer Stiller.

Trives i Sunndal, men ...

Stiller har ingen umiddelbare flytteplaner fra Sunndal, men han sier det er et problem.

– Kjæresten er fysiker og forsker på de ytre lag av atmosfæren. Hun bor og jobber i Storbritannia. Det har ikke vært jobbmuligheter for henne så langt her på Sunndalsøra. Så da kan det hende det til slutt blir jeg som må flytte på meg, sier Stiller.

Tyskeren berømmer forskningsmiljøet og Nofima på Sunndalsøra.

– De ligger langt framme på forskning internasjonalt, og forbedrer rett og slett oppdrettsnæringen når det gjelder laks og ørret-produksjonen. For å si det enkelt, en glad laks vokser raskere i oppdrett. Det er en vinn-vinn situasjon når forskningen hos Nofima gjør oppdrettsnæringen grønnere, sørger for at fisken trives og vokser raskere, noe som igjen gir bedre produktivitet hos næringen, sier Stiller.

Han trekker også fram en spesiell faktor for Norge som oppdrettsnasjon

– Her går næringen sammen om å bestille oppdragsforskning. Selv om de er konkurrerende produsenter på oppdrett, så trekker de i samme retning og deler på kunnskapen som framskaffes gjennom forskning, ikke minst her hos Nofima, sier Torben Stiller.

Skal fjerne usmaken

Nå leder han et prosjekt der målet er å fjerne usmak som kan sette seg i fisk som går i landbaserte anlegg. Det er to metoder som de tester ut – og trolig vil kombinasjonen av disse to, fjerne problemet.

Det ene er å kle de store karene eller bassengene med en spesiell overflatefilm produsert med nanoteknologi. Det gjør at mikroorganismene ikke greier å feste seg på denne overflaten. Den andre oppfinnelsen som nå testes ut og videreutvikles, er en maskin levert av det svenske firmaet Stockholmwater Technology. Vatnet i oppdrettsanlegget sirkulerer gjennom maskinen, og utsettes for elektrisk de-ionisering. Forskerne tror dette kan fjerne forbindelser som skaper usmak i fiskekjøttet. Prosjektet pågår og resultatene er ikke klare ennå.

Fra Nepal og Portugal

Mastergradsstudenten Abhinav Singh Parmar er med på forsøkene på Sunndalsøra. 25-åringen fra Nepal studerer til vanlig ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– Vi har noe fiskeoppdrett i Nepal, og da er det stort sett snakk om regnbueørret. Men oppdrettsnæringen der, er langt ifra så avansert som den i Norge. For min egen del så synes jeg det veldig interessant å jobbe her hos Nofima. Det står høyt oppe på ønskelisten å få jobb her når jeg er ferdig utdannet, sier Singh Parmar.

Det er ganske så internasjonalt miljø ved Nofimas forskningsstasjon. Gjennom årenes løp har det vært mange nasjonaliteter som har jobbet eller studert der for en periode.

Portugisiske Inêz Pereira (28) er forskningstekniker og er blant dem som jobber med prosjektet som Kevin Torben Stiller leder. Hun har vært på Sunndalsøra i seks måneder.

– Det er interessant å få ta del i dette prosjektet og jeg trives godt her på Sunndalsøra. Det er veldig ulikt Portugal, ikke minst den storslåtte naturen her, som jeg synes er fantastisk. Jeg kommer fra et ganske lite sted i Portugal. Det Sunndalsøra har til felles med mitt heimsted, er at det er stille og rolig. Det trives jeg godt med, sier Inêz Pereira