De fem dyreste hyttene i Trøndelag ligger i Oppdal

Skal du kjøpe den dyreste hytta som er på markedet i Trøndelag, havner du i Oppdal. den koster 9,9 millioner kroner.