De videregående skolene i Sunndal og Tingvoll åpner tirsdag

Alle elevene ved de to videregående skole skal være på plass ved pultene i løpet av neste uke. De fleste elevene skal være tilbake på skolen allerede fra tirsdag 12. mai.