Gå til sidens hovedinnhold

Den skolestrukturen vi har i dag, mener vi gjør alle elever til tapere

Er det skolenes tur igjen?

Meninger

Høsten kommer atter en gang med budsjettkutt. De ansatte ved TBU er bekymret for at det igjen er den største skolen sin tur.

Vi har stor forståelse for at noe må ned. I fjor var det skolene som tok det største kuttet. Er det vår tur igjen? Vi har foreløpig egne klasser i alle årskull. Det er vi veldig glade for.

Samtidig er det også slik at vi ligger like under lærernormen. Skulle vi i dag slått sammen klasser, hadde vi vært 27 elever med de to minste klassene. Det har vi ikke rom til.

Lærertettheten på Tingvollskolene viser at TBU er den skolen med aller minst lærertetthet.

Skal det fortsatt tas ned på rammetimer, mener vi at de to andre skolene må ses på først.

Tingvollskolene er et begrep som har vært brukt i mange sammenhenger. Skal dere fortsette å gjøre det, så må disse tallene vær mest mulig lik. I dag har TBU en lærertetthet på 2,6 (rammetimer per elev), SBU 2,85 og MOS 3,65. Lærertetthetsnormen er også beregnet på byskoler, og egner seg lite på små kommuner som vi er. Skal kommunen slavisk forholde seg til denne, vil dette bli problematisk for skolene.

Ved forrige runde advarte vi også hva kutt ville føre til: stor nedgang i styrking på småtrinnet, mindre valgfag og mindre styrking i norsk og matematikk på ungdomsskolen. Dette er effektuert, men vi vet ikke resultatet av dette enda. Det er slike ting som slår ut på lang sikt.

Vi vil også minne om at TBU er nærskolen til elevene fra Meisingset i 8.-10.trinn.

Klubben for Utdanningsforbundet og Fagforbundet ved TBU er bekymret for hva vi vil stå igjen med av ressurser. Den skolestrukturen vi har i dag, mener vi gjør alle elever til tapere.

Vi oppfordrer politikerne til å se på ulike løsninger for best mulig ressursutnyttelse.

SFO får fra høsten 2020 ny rammeplan som har mer omfattende krav til innhold enn det er krav om i dag. Den skal bidra til et mer likeverdig tilbud i SFO. Vi minner også om at SFO reduserte kravet fra 12 barn per voksen til 15 barn per voksen fra januar 2020. Samtidig vet man at kvalitet krever et minimum. Får vi opprettholdt kvaliteten med reduksjon av voksentettheten? Og hva med de nye kravene for SFO?

Hvis politikerne skal skjære ytterligere ned i oppvekst, forventer vi at dere har noen tanker/prioriteringer om hva dere ønsker skal tas bort framfor et prosentkutt.

I første omgang sier vi velkommen til elevene fra Meisingset skole til Tingvoll barne- og ungdomsskole. Fortsetter skolestrukturen som i dag, blir alle elever i Tingvollskolen tapere.

Kommentarer til denne saken