Flere lesere har henvendt seg til Aura Avis og mente det er på høy tid den flotte brua som bringer Romsdalsvegen Fv 62 over elva, får et navneskilt.

Nå har det blitt fortgang i skiltarbeidet.

– Som en direkte konsekvens av at Aura Avis kontaktet oss, har vi fulgt opp saken og bestilt navneskilt, sier seksjonsleder for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune, Torgeir Bye.

På grunn av ferieavvikling, er det ikke sikkert skiltentreprenøren får opp skiltet før etter ferien.

Drivabrua er navnet

Møre og Romsdal fylkeskommune er eier og forvalter av Fv 62 og brua, men Statens vegvesen har det praktiske ansvaret for godkjenning og merking. De har varslet Sunndal kommune om endringer av skilting ved brua. Det blir nå satt opp to stedsnavnsskilt på hver side av brua, der det skal stå Drivabrua.

Det medfører også at avstandsskiltet som forteller det er 87 kilometer til Molde, og 34 kilometer til Eidsvågen, blir flyttet cirka 180 meter.

Helt siden den nye flotte Drivabrua ble åpnet i 2016, har den stått der navnløs. Det er ingen automatikk i at navneskilt kommer på plass. Møre og Romsdal fylkeskommune som forvalter Romsdalsvegen, Fv 62, er ikke lovpålagt å sette opp slike skilt.

En spesiell bru

– Da vi ble kjent med ønsket om navneskilt, sa vi oss enige i at en så spesiell bru må at et synlig navn, sier Torgeir Bye i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Geir Arne Lockert var en av dem som henvendte seg til Aura Avis om manglende navneskilt. Gjennom mange år har han passert fram til tilbake over Drivabrua, både den nye og gamle, ofte flere ganger om dagen.

– Så flott! Nå ble jeg glad, sier Lockert da Aura Avis varsler ham om at skiltet er på veg.

– Drivabrua er et flott byggverk. Det er kjempefint at vi får navneskilt på plass. Det kunne selvsagt også vært artig med en plakett som forteller om bruhistorien og hvilke firma som var involvert i byggingen, men i denne omgang er jeg veldig glad for selve navneskiltet, sier Lockert.