Sunndal demensforening inviterer til kunnskap om en sykdom som berører – og vil berøre – mange av oss. Dette skjer i forbindelse med den årlige demensuka, 18 -23 september.

Alle er velkomne til gratis informasjonskveld på pensjonistsenteret 20. september kl. 18.00. Lege, Kristian Rød, alderspsykiatrisk poliklinikk, Helse Møre og Romsdal vil snakke om – hva er demens? Det blir lodd-, kaffe- og kakesalg.

Sunndal demensforening vil stå på stand i Alti og engasjerte elever fra VK2 helsearbeiderfag vil gå med bøsser i sitt nærområde. Innsamlede penger under demensuka går til demensforsking og lokale demensaktiviteter.

Hvorfor er det viktig å ha fokus på dette? I dag har over 100.000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror at demens kun rammer de eldre, men også yngre personer kan få demenssykdom. Over 400.000 er nær pårørende til en med demens (Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen).