Denne veien bør rassikres snarest, mener Norconsult

Norconsult anbefaler at kommunen snarest setter i gang med sikringstiltak for å unngå at et større fjellparti raser ned på Honnhammarvegen i Tingvoll.