Det er disse kommunene som i hovedak blir berørt av tiltaket, mens Nesset/Nye Molde kommune er berørt bare på en liten brøkdel av kystlinja.

– Vi hadde et godt møte der vi fikk utdypet hvorfor vi mener reguleringsplanen for deponiet for farlig avfall på Raudsand må avvises. Etter vår mening er den full av uakseptable feil og mangler, sier sunndalsordfører Ståle Refstie.

Kommunene mener det er så alvorlige formelle feil og mangler i den foreliggende reguleringsplanen at den ikke kan godkjennes, og viser til en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen som støtter kommunenes syn.

Gjemnes kommune vil ikke akseptere at forutsetningene om tiltak i Gjemnes kommune legges til grunn for reguleringsplanen og vil kreve at alle tiltak som berører areal i Gjemnes kommune blir fjernet fra planen.

Dersom reguleringsplanen blir godkjent i sin nåværende form vil kommunene vurdere rettslig prøving.

I tillegg til de formelle begrunnelsene for å avvise planen, la kommunene sterk vekt på de negative sidene for havbruksnæringa, reiselivssatsinga og risikoen for ytterligere forurensning på avveie i det marine økosystemet.

Departementet signaliserer at de har ikke bestemt seg og at de vil gjøre ei grundig vurdering av saka og innspillene fra kommunene, blir det opplyst i en pressemelding i etterkant av møtet.