↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 06 600

Besøksadresse

Industrivegen 19
6600 SUNNDALSØRA
  1. Beskrivelse
Alf Engen AS ble etablert så tidlig som i 1954 av Alf Engen og er således en gammel maskinentreprenørbedrift i Sunndal. 
Etter mer enn 50 år i lokalsamfunnets tjeneste, har vi opparbeidet oss rike erfaringer og gode tradisjoner i anleggsbransjen. 
Vår kundegruppe er i hovedsak industri, offentlige etater og bedriftsmarkedet forøvrig, men vi leverer også tjenester til privatmarkedet.
 
 
MÅLSETTING
Vår målsetting er at driften skal gi overskudd, og dermed skape og opprettholde trygge arbeidsplasser for våre ansatte.

Vi skal ha fornøyde kunder. Dette søker vi å oppnå ved å utføre arbeidene i hht. kundens spesifikasjoner til riktig tid og ved å gjøre jobben riktig første gang.
 
VÅRE TJENESTER
Vi tar på oss oppdrag innen bl.a. veibygging, tomtegraving, kommunaltekniske anlegg, lasting og transport av masse, muring av natursteinsmurer, transportoppdrag, betongsaging / -boring, park- og grøntanlegg, mobilkrantjenester.

Vi har også godkjennelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal for mottak av returasfalt og returbetong.
 
MASKIN
Vi disponerer en maskinpark som bl.a. består av gravemaskiner (1,5 39 tonn), hjullastere (8 30 tonn), moderne transportmateriell, mobilkran, moderne maskiner for behandling og knusing av sand og grus.

Godkjenninger og sertifiseringer