Mats Borgersen etterspør dokumentasjon på vår uttalelse «Det finnes mye og god dokumentasjon i media på at utbyggers lovnader om slike tiltak ikke blir overholdt». Dette er dokumentasjon på anlegg som er bygd og ligger nært boligområder, det skjønner nok Mats Borgersen. At det ikke finnes dokumentasjon på det planlagte biogassanlegget på Håsøran, er jo nettopp fordi det ikke er bygd og i tillegg er dette et pilotprosjekt. Nok engang refererer Borgersen til biogassanlegget i Skogn. Viser til vår artikkel «Svar på artikkel: «Vi har ikke merket noe ubehag». Driva 21.06.21, hvor vi utdyper og begrunner hvorfor Biokraft AS ikke kan sammenlignes med det planlagte biogassanlegget på Håsøran. Legger ved kart over avstander :

Disse kartene taler for seg selv i forhold til boligområder, i tillegg har man de topografiske forholdene. Biokraft AS ligger på en tange ytterst i Trondheimsfjorden hvor det meste av avfallet blir levert via skip. Anlegget ligger i et flatt og åpent lende, hvor nærmeste nabo er Retura IR AS som ligger 400 m fra biogassanlegget. Nærmeste boligområde her på Sunndalsøra vil ligge 270 – 300 m fra det planlagte biogassanlegget.

At Mats Borgersen er utestengt fra gruppa «NEI til biogassanlegg på Håsøran» har sin naturlig årsak. Borgersen ble godkjent som medlem, og har svart ut spørsmål på vår side. Mats Borgersen brukte siden vår til markedsføring av biogassanlegget, vi mener da det må være et naturlig valg å opprette sin egen side/ gruppe for dette. Om Borgersen ønsker å bidra til en god prosess burde han møtt oss på en annen måte. Ductor ved Borgersen hevder fremdeles at det blir et luktfritt anlegg, men så vidt oss bekjent så har man enda ikke klart å etablere luktfrie biogassanlegg med den type råvarer som det her søkes om. Det er en grunn til at det stilles krav til utslipp, med gitt avstand til bebyggelse/plassering her så må kravene høynes ytterligere etter vår oppfatning.