«Det er ikke enkelt å bygge et kulturprogram i disse korona-tider»

Av

(Artikkelen ble skrevet før avlysingen av Slåttekaren var kjent. Red.)