– Dette ser ikke bra ut. Det kan tyde på at grunnvannsspeilet nå faktisk når opp til overflaten. Spesielt lurer vi på hvor langt ned det er gravd i forhold til fundamentet på brua.

Det sier Torgeir Bye som er seksjonsleder for vegdrift i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han har studert bilder av passasjen under Romsdalsvegen Fv 62 på Håsøran.

– I realiteten er det snakk om en liten bru, over det som i 1969 ble bygd som et flomløp for elva Driva. Nå har den ikke lenger funksjon som flomløp, fordi annen utbygging området leder eventuell flom andre veger, opplyser Bye.

Flomløpet fungerer i dag som passasje for gang- og sykkelveg under Fv 62, mellom industriområdet på Håsøran, og boligområdene mot Hoven.

Ingen har søkt

– Uansett hvem som skal grave på vår eiendom, så må det søkes om det. Det har ikke skjedd i dette tilfellet, og det synes vi ikke noe særlig om. Spesielt ikke når det er snakk om bruer, for her er det faktisk snakk om en bru for Fylkesveg 62, sier Torgeir Bye.

Han opplyser at det har vært noen uheldige hendelser andre plasser i landet, der det har vært gravd for nære brufundamenter

– Faktisk var det en bru på E18 som kollapset på grunn av dette for noen år tilbake, sier Torgeir Bye.

Vil undersøke

I utgangspunktet er denne brua over flomløpet en robust konstruksjon.

– Det er nok ikke snakk om at situasjonen er farlig for dem som kjører over, men vi vil i nær framtid sende personell for å ta brua i nærmere øyesyn, ta noen målinger og forsikre oss helt sikkert om at tilstanden ikke er kritisk, sier Bye

– Samtidig vil vi som sagt finne ut hvem som har gravd, sier Bye.

Foruten vatn i undergangen som brukes som gang og sykkelveg, ligger det også stein der, på størrelse med håndballer. De har rast ut fra sidene i undergangen.

– De store steinene i undergangen må bort, og så må vi finne ut av dette med vatnet. Kanskje er det mulig å drenere det bort og legge noe masse i bunnen, slik at det blir framkommelig for folk.

Det var en leser som varslet Aura Avis om tilstanden i undergangen.

– Det et veldig bra publikum varsler. Fylkeskommunens vegavdeling er ikke i området hver dag, og rutinemessige inspeksjoner gjør vi hvert femte år, sier Torgeir Bye som sier de vil følge opp saken så raskt som mulig.