Dette er koronastatus for Sunndal

Livet vender sakte tilbake til normalen mellom fjellene. (Arkiv)

Livet vender sakte tilbake til normalen mellom fjellene. (Arkiv)

Kriseledelsen i Sunndal kommune sendte fredag ut denne pressemeldingen:

DEL

Status smittesituasjonen og testing

Det er ingen nye registrerte smittede i Sunndal. Det er de siste to ukene gjennomført 39 tester av covid-19 ved infeksjonsklinikken. Testing skjer i tråd med Folkehelseinstituttets kriterier.

Gjenåpning og normalisering av samfunnet

Barnehager og 1.-4. klassetrinn på skolene er åpnet opp, i tillegg til en del andre tjenester og samfunnsfunksjoner. Gjenåpningen ser ut til å ha fungert godt, og har ikke gitt økt smittespredning lokalt. Det er lav smittespredning i befolkningen generelt, ifølge Folkehelseinstituttet sine siste rapporter.

Regjeringen la 7. mai fram videre plan for gjenåpning av samfunnet, der det meste er gjenåpnet innen 15. juni. Se hele planen for gjenåpning her.

Noen hovedpunkter som vil gjelde fra og med 7. mai er

- Det åpnes for grupper i private sammenhenger på 20 personer med 1 meters avstand

- For arrangementer på offentlig sted er det tillatt med 50 personer, forutsatt smitteverntiltak

(ansvarlig arrangør og overholdelse av 1 meter avstand)

- Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

- Idrettshaller kan åpne, men det det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

- Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Dette gjelder også voksenopplæring etter introduksjonsloven. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern.

- Ny anbefaling om bruk av hjemmekontor: Bedrifter kan gjenoppta normal drift / åpningstider forutsatt at arbeidsgivere kan sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. Hjemmekontor først og fremst der ansatte er avhengig av offentlig transport.

Sunndal kommune er i gang med planleggingen for å gjenåpne skolene og andre funksjoner.

- Alle i grunnskolen skal tilbake på skolen i løpet av neste uke, og fortrinnsvis så tidlig som mulig. Noen skoler vil starte allerede mandag, men de fleste vil bruke mandag og evt tirsdag på siste planlegging og organisering av skoleskyss og smitteverntiltakene i skolehverdagen.

Det vil i løpet av fredag 8. mai komme en første informasjon fra grunnskoletjenesten og skolene til foreldre og foresatte om gjenåpning av skolen.

- Sunndal voksenopplæring vil være i gang med en del av elevgruppen på mandag, og ha alle på plass innen tirsdag.

- Sunndal kommune avvikler løsningen med hjemmekontor, men Sunndal rådhus holder foreløpig fortsatt steng for publikum. Publikum oppfordres til å ta kontakt og avtale møter med saksbehandlere direkte ved behov.

Dugnaden fortsetter

Regjeringen understreket i sin pressekonferanse at denne gjenåpningen kan skje fordi alle har bidratt i dugnaden for å begrense smittespredning. Det er viktig at vi nå fortsatt opprettholder smitteverntiltak i hverdagen og følger de enkle og viktigste tiltakene som å holde avstand, vaske hendene, og bli hjemme når man er syk/har symptomer. Dette er en forutsetning for at gjenåpningen av samfunnet skal blir vellykket.

Dette er den nye normalen – regjeringen skisserte også at vi må leve med slike smitteverntiltak i 1-2 år, til det er utviklet vaksine eller effektiv behandling av viruset.

Trenger ikke søke, men kan få råd

Kriseledelsen i Sunndal kommune følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon fra de nasjonale retningslinjene. Det er derfor ikke nødvendig å søke om å gjennomføre arrangementer etc innenfor disse føringene, og det har ingen hensikt å søke smittevernlege om dispensasjon fra disse. Det er imidlertid mulig å spørre smittevernlegen om råd, dersom man er usikker på tolkning eller praktisering av retningslinjene.

Rammer for markering av 17. mai

Det nærmer seg 17. mai med stormskritt, og lokale 17. mai-komiteer i Sunndal venter utålmodig på avklaringer på mange praktiske spørsmål. Kriseledelsen har ikke kunnet gjøre annet enn å avvente varslede nasjonale retningslinjer om dette.

Regjeringen la 7. mai fram nye råd om gruppestørrelser og arrangementer, og har publisert oppdaterte rammer for gjennomføring av årets 17. mai. Kriseledelsen legger til grunn at markering av 17. mai må skje innenfor disse rammene.

Se egen informasjon / kommunens hjemmeside om dette.

Vi ser fram til en fin og minneverdig 17. maifeiring i Sunndal selv om den blir spesiell og preget av smitteverntiltak. Vi vil blant annet få se korps, mindre «alternative» hendelser rundt omkring, og digitalt program med taler og underholdning.

Dialog med russen

Kriseledelsen har via smittevernlege og politiet vært i dialog med årets russ, og har en felles forståelse av hvilke rammer russetida bør skje innenfor. Vi har stor tro på at de er modne og innstilte på å følge retningslinjer og smitteverntiltak, og håper de vil få en minnerik russetid selv om den blir veldig annerledes enn planlagt.

Artikkeltags