Alle ansatte som kan gjøre jobben sin fra hjemmekontor, skal gjøre det. Om ansatte er i tvil om hvordan det skal foregå, ta kontakt med leder for å avtale nærmere.

Kommunehuset er stengt for publikum. Publikum bes om å ta kontakt via telefon eller e-post, eller bruke våre selvbetjeningsløsninger på nett. Dersom publikum har behov for å møte ansatte skal det gjøres elektronisk, eller avtales særskilt.

Helse- og omsorgstjenesten:

Alle ansatte som arbeider i pasientnære tjenester, skal bruke munnbind når en ikke kan overholde en meters avstand. Munnbind skal også brukes på vaktrom hvis en ikke klarer å holde to meters avstand fra kollega. Besøksrestriksjoner for helseinstitusjoner er innført tidligere, og gjelder fortsatt.

Oppvekst:

Barnehager og skoler følger gult nivå, og har beredskap til å gå over på rødt nivå hvis det blir nødvendig. Ansatte har kontor der barna er, dvs. i barnehagen, på skolen eller hjemme. Møtevirksomhet gjennomføres etter smittevernreglene der det er mulig, alternativt kombinert med Teams.

Kommunale idretts- og kulturbygg:

Svømmehallen er stengt for ordinær publikumsbading uke 1. Fra uke 2 holdes svømmehallen åpen i ordinære åpningstider for barn- og unge under 20 år, foreløpig frem til og med 14. januar. Svømmehallen er stengt for publikumsbading for personer over 20 år i samme periode. Det åpnes for rehabilitering og opptrening individuelt/i mindre grupper med arrangør.

Kommunale idrettshaller er åpen for organisert trening for barn og unge under 20 år. Idrettshallene er stengt for trening for voksne over 20 år.

Styrketreningsrommet, skytebanen og klatrehallen i Nordmørshallen er privat drevet, og kan brukes forutsatt smittevernfaglig forsvarlig drift, jfr. nasjonale råd og regler av 15.12.2021. Ansvarlig person skal sikre at bestemmelsene for smittevernfaglig forsvarlig drift overholdes, og det skal føres liste over brukere. Kommunale garderober er ikke åpne, og brukerne henvises til publikumstoalettet.

Bibliotekene kan holde åpent med smittevernfaglig forsvarlig drift.

Kulturskolen er på gult nivå i trafikklysmodellen. Kulturskolen gjennomfører undervisningen med smittevernfaglig forsvarlig drift, med bl.a. avstand og mindre grupper i tråd med nasjonale anbefalinger.