Etter å ha hatt kontakt med en rekke mulige dirigenter eller folk som kanskje kunne vite om mulige dirigenter, spurt kulturskolene, avertert via internett på en egen nettside for musikere og dirigenter, sitter jeg tilbake med ingen dirigenter for oss i Dalen Mannskor. Sannsynligheten for at vi bare må gi oss og legge ned koret er stor. Uten dirigent blir det heller ikke noe kor.

Det er ikke bare her lokalt at det er få dirigenter - men også i omliggende områder. Jeg har tatt for meg deler av Trøndelag, stor del av Nordmøre og deler av Romsdal. Jeg har vel snakket med et 20-talls mennesker. Men altså ingen mulighet.

Ønske/behov og noen ideer

Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturlivet i Sunndal kommune (skriv «Om kulturskolen», fra 6.9.2022). Jeg har noen spørsmål knyttet til kulturskolens virksomhet. Det er en sjanse for jeg ikke har tilstrekkelig oversikt over det kulturskolen driver med, men tar likevel sjansen. Hvorfor er ikke det «å dirigere» eller dirigering en del av tema eller fag på kulturskolen? Dirigering er ikke spesifikt nevnt i noe av det jeg har sett.

Hva med å opprette en «dirigentklasse»? For noen år siden ble det, gjennom NRK så vidt jeg husker, lansert det som ble kalt «Dirigentløftet». Hensikt var å utvikle gode dirigenter til kor og korps. Jeg så for eksempel flere videregående elever som deltok i dette. Unge folk som virket flinke og entusiastiske. Kanskje de fleste fra Barratt Due? De er nok spesielt flinke. Men likevel.

Jeg nevner Dirigentløftet mest som en måte å tenke på, og som kanskje kunne være relevant for kulturskolen.

Hvis vi fikk noen elever og for så vidt også andre som kunne være interesserte (alle aldre og med ulik bakgrunn), ville vi etter hvert få en stamme med dirigenter som kunne fungere i vårt lokalsamfunn og som naturligvis også hadde arbeidsmuligheter utenfor vår egen kommune.

Korene kan samarbeide med kulturskolen blant annet på det viset at elevene bruker korene for trening og utprøving av lærte ferdigheter. Inspirerende for begge parter, ville jeg tro.

Jeg vet at dette ikke er noen løsning for oss i Dalen Mannskor, men kanskje noe på litt sikt.

Betydningen av kor og korps

Kulturskolen har vel et ansvar for å legge til rette for noe slikt? Kor og korps er viktig. Kor og korps er fellesskap som er viktig å ha i alle samfunn. Kanskje spesielt nå - under litt usikre tider. Da trenger vi felleskap med andre. Fellesskap har stor betydning individuelt, men velfungerende felleskap er også viktige byggesteiner i utvikling av gode samfunn, for eksempel et samfunn som en god eller som en enda bedre Sunndal kommune.

«Penger» og kulturskolen/kommunen

Kultur er viktig. Den krever også penger. Jeg nevner at korene/korpsene er vant til å betale for seg selv, dvs. dirigenten betales av koret/korpset. Det vil vi fortsette med. En dirigent-klasse behøver ikke bety veldig mye, slik sett (kostnader). Men blir det trangt - hva med sponsing? I en overgang? Er det å banne i kirka? Det vil jeg helst ikke.