Disse bøndene har søkt om produksjonstilskudd

Følgende produsenter i Sunndal har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: