Disse eiendommene har skiftet eier i Sunndal

Eiendomsoverdragelser registrert i februar: