Disse eiendommene har skiftet eier i Tingvoll

Eiendomsoverdragelser i februar: