Disse eiendommene i Sunndal har skiftet eier

Her er eiendomsoverdragelsene i januar: