Disse eiendommene i Sunndal har skiftet eier

Eiendomsoverdragelser i juni: