Disse eiendommene i Sunndal har skiftet eier

Eiendomsoverdragelser i juli: