Disse eiendommene i Tingvoll har skiftet eier

Her er eiendomsoverdragelsene i januar: