Disse eiendommene i Tingvoll har skiftet eier

Eiendomsoverdragelser i juli: