Disse eiendommene i Tingvoll skiftet eier i mars

Eiendomsoverdragelser i mars: