Disse vil bli nye rektorer i Tingvoll

Til de ledige stillingene som rektor ved Tingvoll barne- og ungdomsskole og Straumsnes barne- og ungdomsskole er det kommet inn seks søknader fordelt på fem søkere.