I forrige uka var 20 personer i aldersgruppen 30–39 år innlagt på sykehus. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er dette dobbelt så mange som uken før.

I tillegg ble også åtte personer under 30 år innlagt. Det bekrefter at også mange yngre mennesker kan bli alvorlig syke når smitten sprer seg raskere.

– Dette uroer meg og forteller jo hvor viktig det er at vi klarer å få ned smitten selv om de eldste og mest sårbare er vaksinert, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Når smitten sprer seg raskere med et virus som fører til flere sykehusinnleggelser, blir dette dessverre resultatet, sier han.

Trenden i antall nye innleggelser i sykehus er økende også for alle aldersgrupper. Årsaken er at de nye virusvariantene forårsaker mer alvorlig sykdom i alle aldersgrupper.

– Studier har vist at det kan dreie seg om rundt 60 prosent økt sannsynlighet for innleggelse og død, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Det bidrar nok til at vi har flere innlagte nå enn det vi hadde med tilsvarende smittenivå ved nyttårsskiftet, sier han.

Nakstad understreker at den største risikofaktoren for alvorlig sykdom fortsatt er høy alder.

(©NTB)