Mye har gått nedover med fisket i Driva de siste årene. Ikke lenger tilbake enn i 2010 ble det fanget ti tonn laks. I år er det redusert til 2,5 tonn. Britt Elin Drågen, leder i fiskeutvalget i Sunndal Jeger og Fiskerforening (SJFF), forteller at det likevel har vært en greit fiskesesong.

– Jeg vil si at det har vært en grei sesong. Det er vanlig med slike fangster nå for tiden, sier Drågen.

Årsaken til den store nedgangen i laksefisket forklarer Drågen blant annet med gyroen.

Når det gjelder ørretfiske så er det også langt dårligere enn tidligere, og i år er det kun registrert 177 ørret som er fanget og sluppet ut igjen.

– Når det kun ble fanget og sluppet 177 ørret, så er det ingen ting. Det var jo landets beste ørretelv dette før, sier Drågen.

Det har også vært mindre fiskekortsalg i år enn i fjor, hele ti til 15 prosent nedgang. Koronaen må ta en del av skylden for det, men det er ikke bare pandemien, men også nye regler i elva. Det er blant annet første år med markforbud etter 20. juli, og Drågen forteller at da blir det færre fiskere.

Ingen pukkellaks

I fjor ble det fanget en del pukkellaks i Driva. Det er en uønsket art SJFF helst ser forsvinner helt. I år er det ikke fanget noen av dem, men det skyldes ikke at det ikke er et innslag i elva. Årsaken til det er at pukkellaksen gyter annethvert år, og kommer ikke tilbake for å gyte før to år. Deretter dør den. Det var en del pukkellaks i Driva i fjor, men mye mindre enn for tre år siden. Neste år vil det vise seg hvor mange som kommer tilbake, og om antallet fortsatt er synkende eller om det begynner å stige igjen.

Veien videre

Den 1. juni 2021 er det laksefiske på nytt. Drågen tror at rammebetingelsene for neste år blir noenlunde som i år. Det er elveeierlaget som setter reglene. Fra i høst vil det bli klubbkvelder annenhver uke, og fiskeren har allerede begynt å glede seg til en ny fiskesesong.

– Ja, gitt, vi gleder oss alle sammen til neste sesong. Planer er lagt allerede, sier Drågen.