Eit resultat av langvarig og nøye planlagt hatretorikk

Av