Elever på Tredal skole: Mobilregler er viktig, men foreldre må lage dem sammen med barna

Skjermtid er et hett tema i mange hjem. Hva er for mye, og hva er for lite og hvem skal bestemme? Vi har spurt fire sjetteklassinger på Tredal skole.