Eli takkar av etter 18 somrar som budeie i Grøvudalen

Av

For å ha kontinuitet i seterdrifta på Inner Gammelsetra, er ein heilt avhengig av erfarne budeier og ei god rekruttering av nye. I år er det 18. sommaren til Eli Bæverfjord Rye.