En vinter med korona – her er tidslinjen

Av

Tidslinje over de viktigste hendelsene i utviklingen av koronaviruset globalt og i Norge.

DEL

* Desember 2019: Et nytt type koronavirus blir identifisert i byen Wuhan i Kina. Smitten sprer seg raskt.

* 9. januar: Det første bekreftede dødsfallet av viruset.

* 13. januar: Det første tilfellet utenfor Kina påvist i Thailand.

* 21.- 25. januar: De første smittetilfellene blir påvist i USA, Europa (Frankrike) og Australia.

* 31. januar. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer utbruddet for en global folkehelsekrise.

* 11. februar: WHO døper den nye koronasykdommen til «covid-19»

* 14. februar: Første koronatilfelle påvist i Afrika (Egypt).

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang.

* 26.–27. februar: Første koronatilfelle blir registrert i Sør-Amerika (Brasil) og i Afrika sør for Sahara (Nigeria).

– WHO erklærer virusutbruddet for en pandemi.

* 12. mars: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid, inkludert å stenge alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Virusfrykt fører til børsfall på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia. Oslo Børs faller med 8,8 prosent.

* 13. mars: Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

* 17. mars: EM i fotball utsettes.

* 18. mars: Eurovision-finalen i Rotterdam i midten av mai utsettes.

* 13–19. mars: En rekke bedrifter varsler permitteringer av ansatte.

* 14. -16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak.

* 16. mars: Stortinget enige om krisepakke inkludert endringer i bl.a. permitteringsreglene.

* 17. mars: EU innfører 30 dagers innreiseforbud til unionen.

* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Historisk kronekollaps. Norges Bank vurderer å gripe inn i valutamarkedet og kjøpe norske kroner.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned.

– Stortinget vedtar en ny krisepakke, inkludert 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meter avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

– Sommer-OL i Tokyo blir utsatt til 2021.

– India erklærer total nedstengning av landet i tre uker og setter hele befolkningen på 1,4 milliarder mennesker i karantene.

* 25. mars: Enighet i USA om en krisepakke på 2.000 milliarder dollar.

– Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole denne våren blir avlyst.

– Antall koronadødsfall i verden har passert 20.000 og over 3 milliarder mennesker i verden er bedt om å holde seg hjemme.

* 26. mars: Antall registrerte smittetilfeller av viruset har passert 500.000 på verdensbasis, ifølge Worldometer.

27. mars: Regjeringen legger fram en tredje krisepakke, bl.a. med en kompensasjonsordning for rammede bedrifter og en pakke på 2,5 milliarder kroner for gründere.

– Nesten 300.000 har søkt om dagpenger siden 12. mars. Over 10 prosent er arbeidsledige. Høyeste ledighet siden 1930-tallet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken