Enstemmig formannskap: Nå kan Johannes Roaldset på Nordbø ta imot fartøy i opplag

Tingvoll formannskap ga tirsdag enstemmig tillatelse til at det kan legges fartøy i opplag på Nordbø i Torjulvågen.