Entreprenørselskap skal være med fra bar­ne­ha­ge til stu­dent­liv

Hva skal til for at sunn­dals­ung­dom blir væ­ren­de, el­ler kom­mer til­ba­ke et­ter endt ut­dan­nel­se? Det vil man nå finne ut av.