Er tillitsforholdet mellom administrasjon og politikere i Sunndal i orden? Meningene er delte

Er det manglende tillit mellom kommuneadministrasjonen og politikerne i Sunndal?