Statsminister Erna Solberg (H) får et forelegg på 20.000 kroner etter 60-årsfeiringen på Geilo i vinterferien. Ektemannen Sindre Finnes slipper.

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like, sa politimester Ole B. Sæverud i Sørøst politidistrikt da han fredag informerte om hvordan politiet har vurdert saken mot statsministeren og hennes ektemann etter to familiesamlinger i forbindelse med Solbergs 60-årsdag i februar.

Mens ektemannen Sindre Finnes slipper med påtaleunnlatelse – konstatering av skyld, men uten straffereaksjon – må Erna Solberg selv tåle et forelegg på 20.000 kroner etter feiringen. Hun er «landets fremste tillitsvalgte», og nettopp denne rollen har vært avgjørende for at politiet har konkludert med å ilegge en straffereaksjon.

– Hun har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, sa Sæverud.

For Hallingstuenes del, hvor middagsselskapet ble holdt, er saken henlagt.

Restaurantbesøk

Solberg har selv fortalt at familien 26. februar dro på restaurant i den tro at det var den beste måten å ivareta smittevernet på. Selv deltok hun ikke på middagen. Dagen etter samlet storfamilien på 14 seg, deriblant statsministeren, i leiligheten Solberg hadde leid, hvor de spiste sushi.

– De praktiske avtalene for alle gjestene ble gjort av Solbergs mann, men etterforskningen har avklart at Solberg var med på beslutningen om at de skulle spise ute, hun kjente til hvor mange som skulle delta og valgte selv hvilken restaurant de skulle bestille bord på, sa Sæverud i sin redegjørelse.

Statsministeren måtte haste til Oslo universitetssykehus fordi hun fikk problemer med et øye denne kvelden og kunne derfor ikke delta på restaurantmiddagen. Sushimiddagen påfølgende dag regnes ikke som et ulovlig arrangement, fordi det er usikkerhet rundt om koronaforskriften omfattet middagsselskap i en leid leilighet.

Solberg beklager

Politiets konklusjon er at både Erna Solberg og Sindre Finnes begikk brudd på den samme lovbestemmelsen, men at bare en av dem skal straffes. Innarbeidet praksis i Sørøst politidistrikt innebærer nemlig at det ikke skal reageres med straff hvis ikke særlige forhold tilsier det.

– Jeg har ingen kommentar, sier Sindre Finnes til NTB.

Uavhengig av etterforskningen har Solberg allerede beklaget at det ble holdt samlinger med flere enn ti familiemedlemmer de to dagene og medgitt at hun ikke hadde god nok kunnskap om regelverket.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Solberg da NRK meldte om saken i mars.

– Frp: Loven like for alle

Politiets reaksjon viser at loven er lik for alle, mener Fremskrittsparti-leder Siv Jensen.

– Det beviser at det ikke er noen forskjell på hun som lager regelverket og vanlige folk, det skal det heller ikke være.

Arbeiderpartiet krever nå fullt innsyn i dokumenter om saken. VG har tidligere skrevet om at det ikke er gitt innsyn i dokumenter sendt mellom departementer rundt saken

– Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).