Få har vore utsatt for seksuell trakassering i politiet i Møre og Romsdal

Ei arbeidsmiljøundersøkjing om uønska seksuell merksemd viser at 4,9 prosent, eller 23 medarbeidarar i Møre og Romsdal politidistrikt har vore utsette for ulike typer av seksuell trakassering i løpet av det siste året.