* Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.

* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.

* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.

* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.

* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.

* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.

* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn.