Vi synes det er bra at Sunndal asylmottak er åpent og at det bor folk der igjen.

Dette er noe vi er veldig glad for, og det er flott at kommunen støtter og tar imot de barna og voksne som trenger hjelp. Det er viktig at de kan få et trygt sted å bo. Vi synes det er bra at de kommer hit, fordi slik det er i Afghanistan nå, er det ikke trygt der.

Etter at Nato-landene trakk seg ut av Afghanistan har terrorgruppa Taliban tatt kontroll over landet. Nato uttrykker dyp bekymring for at det brukes mye vold i Afghanistan under Taliban. Sjef for Nato, Jens Stoltenberg, sier i et intervju til VG at Taliban må forstå at de andre landene i verden vil ta avstand fra disse handlingene, hvis de tar over landet med makt.

Vi håper at asylmottaket åpner for fullt igjen. Vi vil takke UDI for at Sunndal kommune nå kan ta imot disse flyktningene.

Mange av de yngste flyktningebarna har begynt på Tredal skole. De er sikkert veldig glade for det. Vi håper det kommer flere familier til mottaket. På skolen har vi blitt litt kjent med dem, og fått kontakt med dem. Det synes vi at har vært veldig koselig. Vi hjelper dem med å snurre på snurredissene og prøver å lære dem litt norsk. De synes at det er gøy. Vi håper at de trives her på skolen.

På fritida har vi også blitt kjent med dem, og vi har fått vært med inn i leilighetene deres på mottaket. Og vi leker sammen. De har lært oss ting også. De har lært oss å telle og å si hei på sitt språk, som er pashto. Vi har også fått kommet på besøk og fått sett afghansk dans. Det er fint at vi kan lære av hverandre.

Det er en menneskerett å få vokse opp i trygghet. Det er en menneskerett at alle barn skal få gå på skole. Det er en menneskerett at alle har rett til et liv i frihet. Derfor er det godt å kunne hjelpe mennesker som flykter fra land der disse menneskerettighetene brytes.