Får bygge ut i Langs­lå­ga­ta: – Blir det kri­se håper jeg man set­ter po­tet i ha­ge­ne

Det var stor uenig­het om det skul­le til­la­tes ut­byg­ging på dyr­ket mark i Langs­lå­ga­ta 10. Det end­te med til­la­tel­se til ut­byg­ging med 18 mot 9 stem­mer.