Gå til sidens hovedinnhold

Fare for skadeflom: Statkraft godt forberedt

Artikkelen er over 1 år gammel

De rekordstore snømengdene i fjellet over store deler av landet øker faren for skadeflom i vassdragene denne våren. Statkraft forbereder seg ved å tappe ned kraftmagasinene. Også i år vil det som vanlig bidra til å dempe flom i regulerte vassdrag.

Det store tilsiget fra snøsmeltingen kommer vanligvis i slutten av mai og begynnelsen av juni, og Statkraft er godt forberedt på å ta imot store vannmengder i kraftmagasinene.

– Våre snømålinger bekrefter at det er usedvanlig mye snø i fjellet og betydelig mer enn normalt. Vi gjør det ytterste for at det er plass i magasinene når det meldes flom og har gradvis tappet ned vannkraftmagasinene samtidig som kraftproduksjonen ivaretas, sier Arild Gjerdevik, kraftverkssjef i Statkraft, kraftverksgruppe Aura, i en pressemelding.

Vassdrag som brukes til kraftproduksjon kan dempe flomskader ved at vann holdes igjen i magasinene og tappes kontrollert videre.

I Møre og Romsdal er det spesielt fokus på å få ned magasinene i Aura og Trollheims-reguleringene. Allikevel vil restvannføringen i Surna gi betydelig vannføring og flom. Senere på sommeren vil magasinene fylles og kan gi overløp i henhold til våre prognoser. Statkraft vil følge situasjonen nøye og vi vil vurdere forhåndstapping fra magasinene.

Fleksibiliteten er viktig for å dempe flom

Det pågår for tiden revisjon av kjørereglene i et flertall av de regulerte vassdragene i Norge. Statkraft er opptatt av at nye vilkår ikke går på bekostning av muligheten til å regulere vannmagasinene opp og ned, slik at de er godt rustet til å ta imot smeltevann.

– Med klimaendringer som vil gi oss et våtere og villere vær, blir det ekstra viktig å beholde den unike fleksibiliteten i kraftmagasinene. Flomrisikoen blir større hvis vi ikke kan holde tilbake flomvann i magasinene på samme måte som med dagens vilkår, sier Arild Gjerdevik.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 17 land.

Kommentarer til denne saken