Farlig dårlig sikt? Der har du et ansvar

Utkjørselen fra en eiendom kan være den rene dødsfellen.

DEL

Sunndal kommune minner sine innbyggere på at det skal være trafikksikkert langs veiene, også for de yngste innbyggerne:

– Har du eiendom som grenser til vegkryss eller fortau, kan du bidra. Sørg for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner, skriver de på sin nettside.

Ditt ansvar

Hekker og trær som vokser fort, og gjerder som er satt opp - det er slike ting som kan hindre fri sikt. Og ansvaret er ditt. Du skal sørge for god sikt ved avkjørselen fra eiendommen din for å hindre ulykker.

Hvis ikke, kan du bli pålagt å rydde fram fri sikt. Vegetasjon som hindrer sikt kan være en dødsfelle, spesielt for de aller minste som ferdes langs veiene. Dersom bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekker og busker kan det oppstå farlige situasjoner for fotgjengere, syklister og andrebilister.

Unngå pålegg

Statenes vegvesen har gått ut og oppfordret folk til å tenke trafikksikkerhet, da dårlig sikt kan være den rene dødsfellen. De ber folk om å sørge for at trær, busker og hekker på eiendommen din ikke skaper farlige situasjoner.

Sunndal kommune advarer om at i alvorlige tilfeller, kan de eller vegvesenet pålegge deg å rydde opp. Gjør du det ikke, blir en siste utvei for å unngå farlige forhold at de rydder og du får regninga.

Gi beskjed

Du kan også melde fra til kommunen:

– Opplever du farlige situasjoner i ditt nærområde som følge av dårlig sikt, kan du gi oss beskjed om dette.

Sosiale medier teller ikke, det må meldes inn på eget skjema, e-post, telefon eller personlig oppmøte.

Klipp hekk og busker, er en informasjonsbrosjyre vegvesenet har utarbeidet. Den er lenket til på kommunens nettside vedrørende saken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken