Færre legges inn med covid-19, og smittetrenden er synkende, ifølge FHIs ukerapport. Men det er stor usikkerhet om utviklingen, understreker instituttet.

Tallet på registrerte smittetilfeller av korona falt med hele 27 prosent i forrige uke, viser den siste ukerapporten fra FHI. I uke 51 ble det meldt om 22.593 tilfeller av covid-19, mot 31.074 tilfeller uka før.

– Nedgangen i antall meldte tilfeller kan skyldes både redusert testing i jula, nye nasjonale tiltak fra 15. desember og atferdsendringer i befolkningen. Nedgangen i innleggelser påvirkes i mindre grad av juleferien. Det er stor usikkerhet om utviklingen for både covid-19-epidemien og influensa de kommende ukene, heter det i FHIs vurdering av situasjonen.

Men mye tyder på at smittetrenden akkurat nå er synkende. Ifølge FHIs modell er reproduksjonstallet (R-tallet) nå under 1, det vil si at en smittet person i gjennomsnitt smitter færre en én annen.

Omikron sprer seg

Samtidig blir omikronvarianten stadig mer vanlig. Tilbake i uke 49 var det 6 prosent av de screenede som hadde denne varianten. I uke 50 var det 16 prosent og i forrige uke var andelen 36 prosent. Spredningen av den nye varianten er størst i Oslo og Viken.

– Siden omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig, skriver FHI.

De oppfordrer kommuner og sykehus til å bruke de neste ukene på å vaksinere flest mulig og forberede seg på stort sykefravær og flere pasienter.

Det er foreløpig registrert 43 covid-19-relaterte dødsfall i forrige uke, noe som er åtte færre enn uka før. Tallet kan bli oppjustert. Medianalderen var 83 år.

Økning i yngre innlagte

Den siste uka gikk imidlertid antall innleggelser ned. Det er rapportert om 192 nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 51, mot 254 uka før. FHI venter at tallet fra forrige uke vil bli noe oppjustert.

I alle aldersgrupper går antall innlagte ned, men ikke for dem mellom 18 og 29 år. 14 nye pasienter i denne aldersgruppen ble lagt inn i forrige uke, mot 7 uka før.

De uvaksinerte utgjør en stadig større andel av de som må få behandling å sykehus. 59 prosent av dem som ble lagt inn forrige uke, og som man kjenner vaksinestatusen til, var uvaksinerte. 38 prosent var fullvaksinerte, det vil si at de har fått to doser eller flere.

Fullvaksinerte som trenger sykehusbehandling, er eldre og har andre risikofaktorer som gjør at de lettere blir alvorlig syke av viruset, påpeker FHI.

Ved siden av å sørge for vaksinere flest mulig, må kommunene bidra til å få folk til å holde seg hjemme og teste seg om de har symptomer. De må også sørge for god tilgang på hjemmetester, oppfordrer FHI.

(©NTB)