– Dyret veide 16,4 kilo og ble felt under åtejakt, opplyser Lars Olav Lund i Statens naturoppsyn (SNO) til Tidens Krav. Han har ansvar for SNO sitt rovviltarbeid i Møre og Romsdal samtidig som han er naturoppsyn i Trollheimen landskapsvernområde.

I Møre og Romsdal kan det felles inntil sju jerver under lisensfellinga som startet 20. august i fjor og varer til 15. februar i år.

Fem av dyra kan felles i beiteprioriterte områder, deriblant Trollheimen, mens to dyr kan felles i det som kalles forvaltningsområdet for jerv. Sistnevnte omfatter i hovedsak Snøhetta/Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen som strekker seg fra Rauma og sørvestover til Tafjord- og Geiranger-området.

Bråstopp i jakta på gaupe

– Så langt er det felt to dyr i beiteprioritert område, ett i Øvre Sunndal og hannjerven i Virumdalen. I tillegg er det felt ett dyr i Tafjord, altså innenfor forvaltningsområdet, opplyser Lars Olav Lund.

Dette betyr at det nå, to uker før jakta avsluttes, gjenstår tre dyr i beiteprioriterte områder og ett dyr innenfor forvaltningsområdet.

Jervtispe og to valper avlivet

Vil felle jervekull i Åmotsdalen

Felte jerv og gaupe onsdag