Fylkeskommune-direktøren tilrår det alternativet som er:

  • farligst og dyrest å bruke,
  • som er dyrest å drifte og holde vedlike,
  • som stenger strekningen for myke trafikanter,
  • som er mest i strid med Vegvesenets retningslinjer om hva som gir den beste reiseopplevelsen.
  • som er minst attraktivt for turister og andre trafikanter.
  • og med usikker anleggskostnad spesielt i dypet. Er det glemt, undersjøisk tunnelarbeid har støtt på svært fordyrende overraskelser før.

Det er altså dette alternativet, med over en mil lang undersjøisk tunnel, det minst framtidsrettede og med det aller største økonomiske inngrepet i trafikantenes og vegvesenets budsjetter hvert år i all framtid, fylkeskommune-direktøren tilrår.

Det blir spennende å se om politikerne vil ta parti med kommende generasjoner, og vise ansvar for sikkerhet og framtidige budsjetter?