Det er ikke lenger mulig å presse R-tallet under 1, og massevaksinasjon er eneste utvei, mener lederen av Folkehelseinstituttets modelleringsgruppe.

Professor Arnoldo Frigessi sier til NRK at framveksten av den britiske virusvarianten er årsaken.

– De neste ukene vil være veldig tøffe. Vi har en R på 1,3, og sykehusinnleggelser har en forsinkelse på et par uker. Vi ser folk på sykehus nå som ble smittet i februar, sier han.

R-tall på 1,3 betyr at 100 smittede vil smitte 130 nye, og at antall smittede omtrent dobler seg hver tiende dag. For at smittetallene skal gå ned, må R-tallet under 1.

Frigessi tror tallet kan gå ned litt, men ikke veldig mye. Men med et R-tall på 1,1 og vaksinasjon kan man ha kontroll.

I Oslo spesielt har smitten fortsatt å stige til tross for enda strengere tiltak de siste ukene. Frigessi mener likevel at tiltakene virker.

– I Oslo estimerer vi R til å være rundt 1,3, men det var 1,6 eller 1,7 i februar. Så reduksjonen fra 1,7 til 1,3 er på grunn av tiltakene fra Raymond Johansen 2. mars. Vi har redusert R-tallet i Oslo med cirka 0,4. Så de tiltakene var kjempeviktige, sier Frigessi.

Ifølge FHIs ferske modelleringsrapport vil om lag 417 pasienter være innlagt på norske sykehus om tre uker, 68 av dem med respiratorbehandling. Om ikke R-tallet går ned, kan Norge ha omtrent 4.000 nye smittede per dag i uka etter påske.

(©NTB)