Fire personer har i inneværende uke testet positivt for covid-19 ved teststasjonen på Sunndalsøra. Det melder kommuneoverlege Svein Anders Grimstad i en pressemelding lørdag kveld.

Tre av disse er etter alt å dømme smittet utenfor kommunen. Den fjerde er en av de førstnevntes ektefelle.

Samtlige er fullvaksinert (med to doser) og har kun lette symptomer.

Tre av de positive testene oppfattes som sikkert avklarte situasjoner uten risiko for videre spredning av smitten. Den fjerde personen oppholdt seg i ventearealet til Sunndal legesenter i tidsrommet før den positive testen ble avlagt.

- Legesenteret skaffet oss raskt oversikt over andre ventende pasienter i det aktuelle tidsrommet. Vi har lykkes å komme kontakt med nesten samtlige og arbeider fortløpende videre med å fullføre dette. Samtlige er vaksinert; alle utenom en er fullvaksinert. Vi anser det som lite sannsynlig at også denne situasjonen skal føre til smitteutbrudd, sier Grimstad.

Han kommer også med en oppfordring.

- Jeg vil avslutningsvis minne om at det er svært viktig at ingen med luftveissymptomer kommer uanmeldt inn på legesentrene. Alle må ta telefonisk kontakt på forhånd, slik at vi kan få satt i verk nødvendige tiltak for både å beskytte andre pasienter og oss selv mot smitte, sier Grimstad