Utbedret skogsvei kan gi fiskesperre

Skogs
						vei
						: Sweco Norge ønsker å utbedre en gammel skogsvei fra Vermøya for å få fram borerigg til damstedet i Snøvasfossan.

Skogs vei : Sweco Norge ønsker å utbedre en gammel skogsvei fra Vermøya for å få fram borerigg til damstedet i Snøvasfossan.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Kan lette arbeidet.

DEL

SUNNDAL: En gammel skogsvei kan bli løsningen for å få boreriggen fram til Snøvasfossan i forbindelse med planlagt bygging av fiskesperre.

Les også: – Tviler på realismen i prosjektet

I forbindelse med planene om bygging av fiskesperre i Snøvasfossan, må en borerigg fraktes ned til elva for å få undersøkt om området er gunstig for plassering av ei sperre. Grunnboringene var planlagt allerede i sommer, men både i sommer og utover høsten har vannstanden i elva vært for stor.

Dessuten har det vist seg vanskelig å få boreriggen ned til elva. Det ble laget ei gate ned fra toppen av Snøvasmelan, men denne viste seg for bratt til å få maskina ned.

Omfattende oppgave

Siden har Sweco Norge lansert bygging av vei langs elvebredden over eiendommen til Ingunn Hagen Sneva.

Denne oppgaven viste seg å bli for omfattende, og ville krevd bygging av en permanent anleggsvei. En slik vei ville da ha vært søknadspliktig.

Nå øyner utbyggerne nytt håp. På andre sida av elva går det en skogsvei fra Vermøya, som går nesten helt fram til det aktuelle damstedet. For å kunne få fram boreriggen, må skogsveien oppgraderes. Veien må planeres og utvides til tre meters effektiv bredde ved å benytte seg av stedlige masser i traseen.

Grunneier Magne Rune Gikling er positiv til planene. Han ser nytteverdien en slik opprusting vil ha i framtida for å komme fram med traktor for å drive uttaket av skogen mer effektivt.

Ikke søknadspliktig

Sweco Norge ønsker å komme i gang med utbedringsarbeidene allerede nå i oktober, slik at grunnboringene kan komme i gang i løpet av vinteren, når vannstanden i elva er på det laveste. Forrige uke fikk de svar fra Sunndal kommune om at dette ikke er et søknadspliktig tiltak. Dermed er det ingenting i veien for å starte arbeidet.

Snøvasfossan er fortsatt utbyggernes primære ønske for bygging av fiskesperre. Det er imidlertid først når grunnboringene er unnagjort en vet om det er mulig å bygge sperra her.

Artikkeltags