– Jeg er veldig glad for at en stadig større del av Ask nå frigis. Dette er en del av den lange veien til normalitet, sier ordfører Anders Østensen til Romerikes Blad.

Når evakueringen oppheves vil om lag 600 beboere kunne flytte hjem, mens drøyt 200 beboere fremdeles er evakuert, varsler NVE.

– De geotekniske vurderingene er basert på omfattende grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleire i området. Det er svært sjelden at et skred utvikler seg lengre når det har gått flere uker siden hendelsen, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Dette åpnes

– For å være helt trygg om dersom dette likevel skulle skje, er det tatt hensyn til en maksimal skredutvikling i vurderingen av evakueringsområdet, legger hun til.

Områdene som nå åpnes er: Viervangen, Ingelstun, Hagaveien, Ingelstuhagan, Nystuguta (med unntak av husnummer 4), Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1), Nordre deler av Nystulia (husnummer 67-148) og friområder og jorder nord og vest for Viervangen.

Alle som får flytte hjem igjen skal ha blitt varslet på tekstmelding av kommunen.

Forstår at folk er redde

Sju personer er bekreftet omkommet etter skredet som gikk natt til 30. desember. Tre er fortsatt savnet, og søket etter disse ble tatt opp igjen forrige uke.

Ordfører Østensen sier han forstår at flere er bekymret og redde, og ikke ønsker å flytte hjem ennå.

– Skredet har vært en svært dramatisk opplevelse for dem som var tett på. Jeg har oppfordret forsikringsselskapene til å være imøtekommende og stille opp for dem som trenger det. Fra kommunens side skal vi bidra med informasjon, og forsøke å arbeide raskt med de tingene vi kan bidra med, sier ordføreren.