Dyrnes viste til at mye har skjedd i innvandrertjenesten de siste månedene. Det har kommet mange beboere til mottaket, totalt har det vært 230 beboere, fortalte hun. Dyrnes fortalte om tilbud som er gitt om opplæring til de som har kommet:

- Vi har gjort den jobben vi skal, med å gi tilbud til barna og de voksne som har rett på det, i den perioden de nå har vært her.

Hun fortalte at 31 elever fra 1. til 4. trinn har fått tilbud om undervisning fem timer per uke ved Tredal skole. De har vært på skolen en dag i uka.

Barn på 5. til 7. trinn har fått tilbud om tre timer undervisning tre timer per uke ved Sande skole.

Ved Sunndal ungdomsskole har elleve elever fått tilbud om tre timer fem dager per uke. Der er det en egen gruppe, lokalisert ved voksenopplæringa.

- Vi har gitt tilbud om opplæring til alle barn mens de har vært på mottaket.

Når det gjelder de voksne, har de fått tilbud om norsktimer i egne grupper ved Sunndal voksenopplæring. Dette er asylsøkere. Afghanerne får tre timer to ganger per uke, og uriguerne får tre timer en dag i uka. Det er også seks ungdommer i alderen 16-17 år som også kommer inn under opplæringsloven, som har fått tilbud og vedtak om grunnskoleopplæring med særskilt norskopplæring tre timer fem dager i uka.

- Vi fyller på med voksne etter hvert som vi får plass, men vi har ikke gitt tilbud til alle, la hun til.

Har begynt å flytte ut

Av de 230 beboerne er 170 afghanere, og av disse har 150 fått tildelt bostedskommune.

- Utflytting starter denne uka, de første dro på mandag. Det vil fortsette suksessivt framover.

Fram til og med forrige fredag har det kommet asylsøkere til mottaket. I hovedsak uriguere. Det er totalt 60 asylsøkere.

- Der har vi ingen plan for hva som skal skje med dem framover. De skal ha behandlet en asylsøknad før de får definisjon som flyktninger.

Dyrnes la til at det er stor sannsynlighet for at alle de 170 afghanerne forsvinner fra mottaket i tida fram mot jul.

- Så får vi se hva som skjer.

Bosetting

Sunndal har fått anmodning om økt bosetting inneværende år, slik at en kommer opp på totalt 36 bosatte i løpet av 2021.

- Det har økt på gradvis, nå er det en familie på mottaket som skal bosettes i kommunen. Det er en stor familie på tolv. Det er veldig gledelig, sier Dyrnes.

I tillegg har som tidligere omtalt kommunen blitt anmodet om å bosette ytterligere 36 personer i 2022.

- Det er vi også meget godt fornøyd med, sier Dyrnes, og viser til at det er rift om å få bosette flyktninger.

Flytter ut av lokalene

I formannskapet orienterte Dyrnes også om at leielkontrakten i Nordmørsvegen, der innvandrertjenesten holder til, varer ut 2023.

- Det er overkapasitet på lokalene. Nå er barneverntjenesten og helsetjenesten der som følge av ombyggingen av lege- og helsesenteret. Men vi tenker å ta innvandrertjenesten inn i egen hus, så vi slipper å leie når avtalen er ute, fortalte hun.

Videre kom hun inn på den vedtatte reduksjonen i bemanning på introduksjonsprogrammet. Det ble vedtatt i fjor, og da rammebudsjettet ble vedtatt i juni, kom en ytterligere innsparing på bemanning og utgifter til introduksjonsprogrammet.

- Da var det stillstans i bosetting og i det hele tatt, så vi la inn 3 millioner for 2022, økende opp til 5 millioner for årene framover. Nå er det sånn at inntektene våre øker hvis vi får økt aktivitet på området, sa Dyrnes.

Rammen for 2022 er på 20,7 millioner. Da er det satt av én mill. til finansiering av skolepasser på videregående, der kommunen kjøper en halv klasse for at det skal bli opprettet en klasse og kvalifiseringen Sunndal kommune er kjent for å være så god på, sikres, sier Dyrnes.

Lusie Gjersvoll (Ap) spurte om det ikke er slik at rammen til innvandrertjenesten er dimensjonert etter en lavere anmodning om bosetting, det var tidligere antatt at Sunndal bare skulle bosette ti i 2021.

- Det er helt rett, svarte Dyrnes, og sa at det henger sammen med at forslaget ble lagt fram før neste års tall var kjent. Hun la til at dette vurderes fram til neste behandling i formannskapet 30. november, og at det kan være det må vurderes å ta med noen endringer